Tag: lennart schön

En positiv teori! Text från Di.se

Den stundande konjunkturuppgången kan vara gryningen till en ny 40-årig ekonomisk era. För Sverige betyder det att en period av hög inflation, stark jobbtillväxt, nya branscher och stora offentliga investeringar väntar runt hörnet. Lennart Schön, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet, förutspådde flera år i förväg att en djup kris hotade världsekonomin under åren […]