Tag: infrastruktur

Visste ni att:

I Sverige som är så stort används mer mark till vägar, flygplatser och järnvägar än till bostäder. Statistiska Centralbyrån släpper snart en bok om markanvändning och jag har kommit över lite av deras statistik redan nu. Jag kan bland annat berätta att 2,8 % av Sveriges markyta är bebyggd. Totalt utgör dessa 2,8 % 1,2 […]