Visste ni att:

I Sverige som är så stort används mer mark till vägar, flygplatser och järnvägar än till bostäder.

sverige

Statistiska Centralbyrån släpper snart en bok om markanvändning och jag har kommit över lite av deras statistik redan nu.

Jag kan bland annat berätta att 2,8 % av Sveriges markyta är bebyggd. Totalt utgör dessa 2,8 % 1,2 miljoner hektar. Av dessa 1,2 miljoner utgör transportinfrastruktur (vägar, järnvägar, flygplatser och hamnar) ungefär en 500 000 hektar.

438.000 hektar eller 1 procent av hela landets yta är bostäder. Till största delen handlar det om småhusbebyggelse. Bara 7 procent  eller närmare 31.000 hektar var mark för höghusbebyggelse.

Fritidshusen står för nästan 11 procent av den bebyggda marken.
Tillverkningsindustrins använder 58.000 hektar.
Golfbanor och skidbackar upptar 36.000 hektar, ungefär lika mycket som Ystads landyta. Mest golfbanemark i förhållande till yta finns i Burlöv i Skåne där nästan 7 procent av kommunens markytan var golfbana.

Inte helt överraskande är det skog som upptar den mesta av vår yta. Närmare bestämt 69%. Efter skogen har vi 9% myrmark och sedan 8% naturligt gräsbevuxen mark samt 8% jordbruksmark.

Det är dock stor skillnad beroende på vart i Sverige man befinner sig. I Skåne är hälften av marken jordbruksmark medan det i Norrbottens län utgör mindre än 1 procent. Skåne sitter på så mycket som 16% av Sveriges totala jordbruksmark.
SCB:s bok “Markanvändningen i Sverige” ges ut den 17 december, om det är så att du vill köpa den.

Comments

comments