Det kan vara svårt, men shit vad belönad man blir!

När man är i sitt esse ser man saker och ting väldigt tydligt. Man vet vad man behöver göra och man vet hur man skall göra det.

Det jag har märkt fungerar bäst för mig är att sätta tydliga mål. Och jag har ett. På väggen mitt framför ögonen på mig sitter en lapp där det står såhär:

The Goal – Målet

Vad? Målet är att ha 10 miljoner i tillgångar året jag fyller 30. (10 miljoner i tillgångar den 26e juli 2016).

Hur?  -Målet skall uppnås genom att:

– köpa fastigheter som kan ge ett positivt kassaflöde

– köpa och sälja begagnade varor, importerade varor m.m.

– Sprida kunskap och sälja information.

– Sälja hjälp i projekt, (entreprenad, fastigheter, trädgård m.m.)

– Starta och köpa företag som ger kassaflöde utan att kräva mitt fysiska arbete.

– använda alla mina likvida medel till att anskaffa fler tillgångar.

– investera i aktier och andra värdepapper

För ett sedan komma i mitt esse och hamna i en sådan zone där man vet precis vad och hur man skall göra man skall göra det så tänker jag på hur mitt liv ser ut när jag har mina tillgångar. Alltså när jag är relativt förmögen och kan köra de bilar jag drömt om samt hur jag reser som jag vill. Genom att göra detta och verkligen tro på den bild jag målar upp blir jag skit pigg och stimulerad.

Det som händer då är att jag känner som om jag var mitt upp i det livet jag går till mötes redan nu. Väl där känns besluten som man måste fatta ganska självklara. Självförtroendet sviker en inte och man gör det som behövs utan massa yttre påverkan som annars kan dra ner en i avgrunden.

Kortfattat trycker man iväg alla rädslor och ger plats för en skarp tro på att allt skall gå som man avser. Det är lätt!

Comments

comments

Leave a Reply