Planerna för ny business.

Jag sitter mest dygnet kring och skriver, räknar, letar och tittar inför det nya projekt jag hoppas kunna lansera innan sommaren 2011.

Till skillnad från tidigare projekt kommer jag inför detta skriva lite mer ingående planer för vad som skall göras när osv. Jag hoppas också dessa dokument jag nu sätter samman skall kunna fungera som ev. underlag om jag kommer behöva söka mer kapital hos bank eller investerare.

Det är dock svårt, och jag har inte en aning om jag till någon större utsträckning kommer kunna hålla mig till det som sätts på papper idag då jag justerar, lägger till och ändrar var dag.

Comments

comments

Leave a Reply