Svenska huspriser det senaste året.

När man bläddrar fram och tillbaka i de svenska ekonomitidningarna matas man konstant med information om hur fastighetspriserna måste upp för att på nästa sida läsa om hur vi är i en gigantisk bostadsbubbla och domedagen är nära.

Allt verkar väldigt dramatiskt och oorganiserat så jag bestämde mig för att sätta ihop lite siffror från SCB och sedan berätta hur utvecklingen egentligen sett ut. Och den har inte varit i närheten av lika dramatisk som det beskrivs i tidningarna.

frseeum

Efter att huspriserna sjunkit från tredje kvartalet 2011 till tredje kvartalet 2012 är den svenska bostadsmarknaden nu på väg upp igen trots en relativt trög ekonomi i övrigt.

Det beräknas att priserna i snitt ökat med 3,1% (inflationsjusterat) under det senaste året.

Från 2000 till andra kvartalet 2008 ökade bostadspriserna i Sverige med hela 98% (71% om man justerar in inflationen).

Efter en kortvarig nedgång från tredje kvartalet 2008 till första kvartalet 2009 (en följd av den globala ekonomiska kris som slog till) började fastighetspriserna att stiga igen under andra kvartalet 2009.

Sveriges BNP ökade med 3,7% under 2011, men ekonomin bromsade sedan kraftigt under 2012, med en real BNP- tillväxt på bara 0,8%. Detta berodde främst på den försämrade nettoexporten som orsakades av stark krona.

BNP för 2013 väntas växa med 1,2 %.

Det här kanske är information som inte avslöjar något häpnandsväckande utan jag ville mer visa på hur mycket drama som blandas in överallt. Dagens Industri och Svenska Dagbladets ekonomidelar påminner mer och mer om aftonbladet. Stora rubriker utan substans.

Informationen kommer från Sveriges Riksbank och Statistiska Centrabyrån.

Avslutningsvis, lite grafer som visar på prisutvecklingen i % för de svenska bostäderna.

grafer

Comments

comments

This Post Has One Comment

 1. Ems

  Aaa den gula T-shirten!!
  Tröjan i inlägget under är ja rätt säker på att jag är ägare till??
  Fast, mitt va ju vårt, å ditt ditt. Så de beror ju på hur man ser på de?? :)

  Du ser ut å må braa!
  Här är brunt, blött å kallt!!
  fattar om du har syyk hemlängtan!!

  Pusskram

Leave a Reply